Redskap för småskalig grönsaksodling på Tuna Grönsaker

Elisiv Lindroth driver Tuna Grönsaker utanför Alunda som består av ca 2500 kvm frilandsodling och två mindre växthus på 75 respektive 135 kvm. Odlingen är inte ekologiskt certifierad. Jordarten är moränlera och odlingen sker i fasta bäddar som täcks med organiskt material på hösten. Elisiv använder sig av kompost från Berthåga kyrkogård och stallgödsel, bland annat hönsgödsel från de egna hönsen. Grönsakerna och blommorna säljs i gårdsbutiken och via REKO. Omsättningen ligger på ca 250 000 kr.

Elisiv har inga volontärer men anställer skolungdomar under en del av sommaren. Kommunen betalar halva lönen och det har hittills fungerat väldigt bra. Det gäller bara att hitta rätt arbetsuppgifter som till exempel packning av färdigskördade grönsaker. Alla i byn är dessutom glada att ungdomarna har sommarjobb.

Under 2019 köpte Elisiv in flera nya redskap. Redskapen finansierades i det här fallet via ett Leaderprojekt som bland annat syftar till att sprida kunskap om hållbar småskalig odling. I början av september träffades vi här för att titta och provköra redskapen. Elisabeth Ögren och Johan Ascard från Jordbruksverket var med och pratade om blomsterremsor och biologisk mångfald respektive teknik för ogräsrensning.

Här är några av redskapen som finns på gården

Soldrivet bevattningssystem. Tillverkare: Spowdi

Det här systemet är egentligen gjort för odlare som har marker där det av olika skäl är svårt eller dyrt att ansluta till elnätet. Anläggningen hos Elisiv är en pilotanläggning för att testa tekniken. Elisiv har tillgång till en brandbrunn mitt på gårdsplan där hon samlar upp regnvatten från taken runt omkring. Det är ca 300 kvm takyta vilket var tillräckligt för att inte behöva använda brunnsvatten under 2019.

Pumpen drivs av solceller och i Elisivs fall pumpas vattnet från brunnen till IBC-tankar som sedan leder ut vattnet i droppslangar med självtryck. Det går också att pumpa vattnet direkt till sprinklers eller droppbevattning men tillverkarna letar fortfarande efter droppslangar och sprinklers som passar till det här systemet. Nya lösningar kommer att testats under 2020. Elisiv är nöjd med solpanel och pump och rekommenderar det till andra odlare.

Paperpot från Semenco

Elisiv använder paperpot till sallad, vax- och brytbönor, tidig rödbeta, mangold och en mindre sorts grönkål, alla med ett platsavstånd på 15 cm. Det går dock att plantera med större avstånd genom att bara så i varannan eller var tredje plugg. Det här ett redskap med potential, enligt Elisiv, men det tar lite tid att lära känna. Man behöver ha en jämn jordyta och plantera på rätt djup, inte för djupt och inte för ytligt. Den största nackdelen är att jordvolymen är liten vilket gör att plantorna lätt torkar upp under etableringsfasen.

El-driven jordfräs, Tilther från The Farmers Tools

Det här är en jordfräs som drivs med en borrmaskin. Ett fantastiskt redskap, enligt Elisiv, som använder det för att jämna till såbäddar och fräsa ner kompost och hönsgödsel. Den är lätt att bära runt och i växthusen är det en stor fördel att den är el-driven eftersom man slipper avgaserna. Man behöver dock ha en rejäl borrmaskin för att det ska fungera optimalt.

Sexradig såmaskin från The farmers tools

Den här såmaskinen används framförallt till småblad. Till detta fungerar den bra och Elisiv är nöjd med funktionen men med facit i hand skulle hon hellre ha satsat på en riktigt bra enradig såmaskin. Hon odlar inte så väldigt mycket småblad och den kostar en del så hon skulle inte ha köpt den utan bidrag.

Caterpillar tunnel från The farmers tools

Den här är helt underbar, utbrister Elisiv, som uppenbart är väldigt nöjd. Den är lätt att sätta upp, det är högt i tak och den klarar hårda vindar. Man får mycket växthusyta för lite pengar och det faktum att den är lätt att flytta är en stor fördel när det gäller att förebygga växtsjukdomar. Plasten måste tas av innan vintern eftersom den inte klarar tyngden av snön och Elisiv siktar på att flytta bågarna ungefär vartannat år.

El-driven skottkärra, modell Proffs

El-skottkärran har varit en stor tillgång för Elisiv som inte har tillgång till traktor. Hon använder den för att köra ut kompost och gödsel och på vintern för att skotta snö och rekommenderar stödhjul om man ska köra mycket och tungt.

Hemmabyggd grönsakstvätt med jacuzzi-pump

Den här använder Elisiv till sallad, spenat, pak choi och småblad. Den är billig, enkel att bygga ihop och underlättar mycket. Det finns flera instruktionsvideor på youtube. Här är ett exempel.

Mer att läsa

Jordbruksverkets broschyr om Teknik för småskalig odling

Häfte om ogräsreglering.

Förstärkt växtskydd med blommande växter i grönsaks- och fruktodling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *